SERIA „ZŁOTA”

Kosmiczna teurgia „MAYA” to innowacyjna technika mająca na celu przywrócenie zdrowia, zwiększenie duchowości, poprawę życia osobistego, biznesowego i relacji międzyludzkich.
Doskonałe zdrowie człowieka, jego sukces, spełnienie w różnych sferach życia zależą od wewnętrznego poczucia harmonii, wysokiej samooceny, miłości do siebie i innych.

Wręcz przeciwnie, obojętność na swój los, zazdrość, chciwość, drażliwość, nienawiść, lęki rodzą negatywne myślokształty i destrukcyjne zachowania. Kiedy równowaga energii w ciele zostaje zakłócona, człowiek przyciąga różne destrukcyjne programy, w wyniku czego cierpi jego zdrowie fizyczne i psychiczne.
Wszystkie kanały działają poprzez świadomość. Nic dziwnego, że mówią: „Zdrowie jest zwierciadłem świadomości”. Dzięki tym kanałom możesz otrzymać ustawienia od Stwórcy, jego złotą energię.
KFS są pośrednikami między człowiekiem a Stwórcą. Dlatego każdy użytkownik ponosi kolosalną odpowiedzialność za swoje myślokształty i działania.